لوگوی دانشگاه صنعتی بیرجند

تبریک به همکاران محترم به جهت قبولی در مقطع دکتری

۱۰ آذر ۱۳۹۹

 

142

 

0

دو نفر از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه در آزمون ورودی مقطع دکتری پذیرفته شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی بیرجند، خانم سیده فاطمه محبیان، مدیرگروه آموزشی علوم پایه دانشگاه در مقطع دکترای رشته ریاضی محض گرایش جبر دانشگاه بیرجند (رتبه اول قبولی در دانشگاه بیرجند) و آقای مهندس سید محمدرضا کاظمی، عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی صنایع دانشگاه در مقطع دکترای مهندسی صنایع، گرایش مهندسی مالی دانشگاه تهران پذیرفته شدند.

ضمن تبریک به همکاران عزیزمان، برای ایشان آرزوی موفقیت در مقطع تحصیلی دکتری داریم.


برچسب ها:

 

#آرزوی موفقیت

#عضو هیات علمی

#مقطع تحصیلی دکتری