لوگوی دانشگاه صنعتی بیرجند

انتخاب معاون اداری و مالی دانشگاه به عنوان ناظر پروتکل‌های بهداشتی

۱۹ آذر ۱۳۹۹

 

111

 

0

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی بیرجند، با ابلاغ ریاست دانشگاه، دکتر رضاپور، معاون اداری و مالی به عنوان ناظر بر اجرای دقیق پروتکل‌های بهداشتی در دانشگاه صنعتی بیرجند انتخاب شدند. این انتصاب، پیرو درخواست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند جهت انتخاب یکی از معاونین هر دستگاه جهت نظارت بر اجرای الزامات سلامت محیط و کار در سازمان در ایام شیوع وخیم بیماری کرونا در استان انجام شده است.

خاطر نشان می‌گردد بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در ستاد استانی مدیریت کرونا ویروس، ناظرین هر سازمان می‌بایست بر اساس چک لیست ارسالی، نحوه صحیح اجرای پروتکل‌ها را بررسی و گزارش هفتگی را به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ارسال کنند. از جمله مسائلی که مورد ارزیابی مستمر قرار خواهد گرفت، استفاده صحیح از ماسک توسط کلیه همکاران و مراجعین دانشگاه، جلوگیری از ورود افراد دارای علائم بیماری، مدیریت فاصله‌گذاری، امکانات شستشو و ضدعفونی دست‌ها و سطوح و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی می‌باشد.


برچسب ها: