لوگوی دانشگاه صنعتی بیرجند

جهت ثبت درخواست ارتقاء، نیاز است همکار محترم اگر تاکنون در سامانه آپ ثبت نام ننموده است، ابتدا ثبت نام نماید، بعد از ورود به پنل کاربر، گواهی تحصیلی، دوره های آموزشی و ... را بهمراه تصویر گواهی درج نماید.