لوگوی دانشگاه صنعتی بیرجند

جهت ثبت درخواست ارتقاء، نیاز است همکار محترم اگر تاکنون در سامانه آپ ثبت نام ننموده است، ابتدا ثبت نام نماید، بعد از ورود به پنل کاربر، گواهی تحصیلی، دوره های آموزشی و ... را بهمراه تصویر گواهی درج نماید.

ویدئو آموزشی نحوه ثبت نام و ثبت مدارک در سامانه ارتقا از این لینک http://birjandut.ac.ir/dorsapax/Data/Sub_0/File/up.mp4 دانلود نمایید